PROW
OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR LSR
Wpisany przez Maciej Pastusiak   
środa, 30 września 2015 08:06

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OGŁASZA
KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

w terminie od dnia  02.11.2015 roku do dnia 30.12.2015 roku do godziny 15.30

 

Więcej…
 
KONKURS NA WYBÓR LSR
Wpisany przez Maciej Pastusiak   
piątek, 25 września 2015 09:30

W związku z zakończeniem procesu uzgodnień i opiniowania poniżej zamieszczamy regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami oraz formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

 

- Regulamin konkursu na wybór LSR

- Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

- Wniosek o wybór LSR

- Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR

- Załącznik do umowy ramowej (harmonogram planowanych naborów wniosków)

- Kryteria wyboru LSR

- Struktura i wymagania dotyczące LSR

- Karta oceny wniosku o wybór LSR

- Karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji

- Sposób ustalania wysokości środków na realizację LSR

 
Informacja dotycząca zawartych umów z Beneficjentami w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020
Wpisany przez Maciej Pastusiak   
piątek, 25 września 2015 09:09

W związku z zakończoną procedurą przyznania pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020 przedstawiamy listę Beneficjentów z którymi zostały zawarte umowy o przyznaniu pomocy - POBIERZ PLIK   

 
Zmiana sposobu postępowania w zakresie wyliczania podstawy limitu kosztów bieżących
Wpisany przez Beata Roszkowska   
środa, 02 września 2015 12:13

UWAGA!!! 28 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1244).

W związku z powyższym zmianie uległy zasady weryfikacji 15-procentowego limitu kosztów bieżących dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 
Kryteria wyboru LSR
Wpisany przez Beata Roszkowska   
czwartek, 03 września 2015 13:28

Kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uzgodnione, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), przez instytucje zarządzające programami, w ramach których wspierany będzie instrument rozwój lokalny kierowany przez społeczność i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz plik

 
Podpisanie umów- "Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich (FOTORELACJA)
Wpisany przez Katarzyna Tarachanowicz   
poniedziałek, 17 sierpnia 2015 10:24

 

W dniu 6 sierpnia br. podpisane zostały kolejne umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007 - 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich w kojelności wynikającej z listy krajowej opublikowanej na stronie ARiMR Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy wsparcie mogła otrzymać gmina. Środki przeznaczone na jednego Beneficjenta nie mogły przekroczyć 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania. Umowy zostały podpisane min. z Gminą Suchowola, Gminą Krasnopol oraz Gminą Dąbrowa Białostocka

Więcej…
 
Lista krajowa operacji wybranych do dofinansowania z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu mikroinstalacji prosumenckich
Wpisany przez Katarzyna Tarachanowicz   
piątek, 07 sierpnia 2015 07:05

Na stronie internetowej ARiMR została opublikowana lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013

link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/lista-krajowa-operacji-w-zakresie-mikroinstalacji-prosumenckich-w-ramach-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej-objetego-prow-na-lata-2007-2013.html

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466).

Na Liście krajowej operacji kolorem żółtym zaznaczono operacje (pozycje od 1 do 121), dla których zapotrzebowanie na dzień 05.08.2015 r. nie przekracza dostępnego limitu finansowego, przewidzianego na realizację operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich.

W pierwszej kolejności (pozycje od 1 do 48) zostały umieszczone po trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie.

Na kolejnych pozycjach Listy (pozycje od 49 do 121) zostały umieszczone operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczy uzyskanych punktów.

W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

Natomiast w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającej na 1 mieszkańca, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pozostałe operacje - biała część Listy (pozycje od 122 do 323) - nie mieszczą się w dostępnym limicie finansowym, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 579) wynosi 20 475 000 EUR.

LISTA KRAJOWA- pobierz plik

 

 
Podpisanie umów w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich (FOTORELACJA)
Wpisany przez Marcin Nawrocki   
wtorek, 14 lipca 2015 08:07

W dniu 10 lipca br. podpisane zostały umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  PROW 2007 - 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich. Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy wsparcie mogła otrzymać gmina. Środki przeznaczone na jednego Beneficjenta nie mogły przekroczyć 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Więcej…
 
Konferencje dot PROW 2014-2020 i towarzyszących programów operacyjnych
Wpisany przez Marcin Nawrocki   
wtorek, 07 lipca 2015 12:00

Ostatnie z cyklu konferencji subregionalnych poświęconych możliwościom wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i towarzyszących programów operacyjnych odbędą się:

- 8 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w Łomży (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 14),

- 9 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczno Polska-Wschód, ul. Innowacyjna 1)

Wcześniejsze spotkania odbyły się 29 czerwca w Bielsku Podlaskim oraz 30 czerwca w Białymstoku (FOTORELACJA poniżej).

Więcej…
 
Lista operacji z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich
Wpisany przez Katarzyna Tarachanowicz   
wtorek, 07 lipca 2015 08:53

Zarząd Wojewodztwa Podlaskiego w dniu 7 lipca 2015 r. zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich, objetego PROW na lata 2007-2013.

Lista operacji - pobierz plik

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Mapa projektów PROW na lata 2007-2013

Kalendarz

październik 2015
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria

W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego, informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
zamknij