Aktualności

 • Zmiana rozporządzenia dotyczącego poddziałania 19.2

  Ilustracja do artykułu 200200.png
  2020-09-22 14:49:37

  Informujemy o zmianie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Prezentacja z zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

  Ilustracja do artykułu 0x0.png
  2020-09-08 14:08:50

  Dnia 8 września 2020 r. odbyła się wideokonferencja dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w III naborze wniosków z zakresu gospodarki wodno–ściekowej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 • Gospodarka wodno-ściekowa - nabór wniosków

  Ilustracja do artykułu canva-photo-editor.png
  2020-08-05 11:55:05

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa

 • Scalanie gruntów - nabór wniosków

  Ilustracja do artykułu 0x0.png
  2020-07-09 15:09:59

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Scalanie gruntów